พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

THAICARE / 14 พฤศจิกายน 2566
ยอดดู : 204  
แชร์: 42

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ โครงการไทยแคร์ ดูแลคนไทยทั่วแผ่นดิน สวัสดิการสำหรับสมาชิก CIVILI ที่คุ้มครองทั้งครอบครัว ระหว่าง บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด 


? วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566


? ณ ห้อง Silom Ballroom Basement F1. Holiday Inn Bangkok Silom


? ดร.ไม คาน บุ่ย มินห์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) คุณปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฏ์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) และ คุณธนิดา ธรรมนิมิต รองกรรมการ บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)


? ร่วมกับ ดร.ยศวัฒน์ ฐานพัฒน์สิริ ประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด และ คุณปัญชลีย์ ฐานพัฒน์สิริ รองประธานกรรมการบริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด


? จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เปิดตัว โครงการไทยแคร์ สวัสดิการสำหรับสมาชิก CIVILI ที่คุ้มครองทั้งครอบครัว


?️ มอบสวัสดิการความคุ้มครอง สำหรับสมาชิก CIVILI ภาคสมัครใจ เพื่อสร้างหลักประกันให้กับสมาชิก CIVILI ที่เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การรับประกันภัย โดย บริษัท แปชิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)


?? โดยสมาชิกที่ชำระค่าสวัสดิการ 990 บาท/ปี จะได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือ ตกเป็นทุพพลภาพถาวร และ ยังได้ขยายความคุ้มครองให้สมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส / บิดา / มารดา / บุตร) อีกด้วย


? ทั้งนี้ โครงการไทยแคร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของสมาชิกและครอบครัว CIVILI เพื่อให้มีหลักประกันความมั่นคงที่ช่วยรองรับความเสี่ยงในอนาคต และช่วยดูแลการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเปรียบเสมือนกองทุนที่สร้างความมั่นคงและอุ่นใจให้แก่ครอบครัว


? บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 65 ปี ในด้านการรับประกันสุขภาพ และการประกันภัยการเดินทางในภูมิภาคเอเชีย


? และยังให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ลูกค้ามากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีเครือข่าย Direct Billing กับโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลทั่วภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก เป้าหมายของ บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) คือ การได้รับการยอมรับในฐานะผู้ให้บริการประกันสุขภาพชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์  รวมถึงการได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการประกันการเดินทางอันดับต้น ๆ ของเอเชีย


More ...