เกี่ยวกับเรา

โครงการไทยแคร์ ดูแลคนไทยทั่วแผ่นดิน

เป็นระบบสวัสดิการที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมดูแลชีวิตคนไทย สร้างความมั่นคงอุ่นใจให้กับสมาชิกและครอบครัว
โดยจะร่วมมือกับผู้นำองค์กร ทั้ง องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาครัฐเพื่อดูเเลสมาชิก ในองค์กรให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจที่จะนำเสนอแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ที่สามารถดูแลทั้ง ในส่วนสมาชิกผู้เอาประกันเเละครอบครัว ได้อย่างครอบคลุมเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้อุ่นใจและได้ประโยชน์สูงสุดในการทำประกัน
ผ่านศูนย์ประสานงาน “Thaicare ดูแลคนไทยทั่วแผ่นดิน”  เอกสารสรุปสาระสำคัญ โครงการไทยแคร์
แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ คือใคร?การใช้งานเว็บไซต์ไทยแคร์